HƯỚNG DẪN TRA CỨU ĐƠN HÀNG

Dưới đây là hướng dẫn tra cứu đơn hàng khi bạn mua hàng tại cửa hàng Đồ Nội Địa:

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: https://donoidia.com

Bước 2: Đăng nhập/đăng ký tài khoản

2

Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn chọn phần “Đơn hàng”

1

Bước 4: Chọn đơn hàng mà bạn muốn kiểm tra

3

All in one
Tìm kiếm sản phẩm