Các công nghệ trên máy lọc không khí ô tô Nhật nội địa 

  • Công nghệ Nano-E tạo ra các Ion để khử khuẩn, khử mùi của Panasonic: F-GMK01-K, F-GMK01-W,…
  • Công nghệ Plasmacluster tạo ra các Ion để khử khuẩn, khử mùi của Sharp: IG-MX15-B, IG-MX15-W,…
  • Công nghệ phát Ion mật độ 25000 ion/cm3 giúp khử khuẩn khử mùi của Sharp: IG-LC15-B, IG-LC15-W,…